Forskarasistent i industriell miljöteknik - Linköpings universitet - Universitetslärarjobb i Linköping
Forskarasistent i industriell miljöteknik
Linköpings universitet / Universitetslärarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

Forskarassistent i Industriell miljöteknik med placering vid
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Arbetsuppgifter: I anställningen som lärare ingår att bedriva forskning och
utbildning samt administrativt arbete. För denna anställning består
arbetsuppgifterna i - att delta i och leda forskning inom projekt som
handlar om metoder för att utvärdera sorteringskvalitet och för terminologi vid
återvinningscentraler; - att utveckla forskning i samarbete med externa
intressenter om nyttiggörande av avfall; - att medverka i forskning och
samverkan som syftar till att stärka det lokala och regionala miljörelaterade
näringslivet; - att medverka i utbildning inom miljöteknikområdet vid IEI.
Behörighet: Behörig att anställas som forskarassistent är den som
avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara
doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen högst
fem år före ansökningstidens utgång. Bedömningsgrunder: Som
bedömningsgrund vid anställning av lärare skall gälla graden av sådan
skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning Vid tillsättning av
denna anställning skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Det är viktigt att sökanden har en genuin metodkunskap inom området
material- och substansflödesanalyser. Av stor vikt för anställningen är dessutom
förankringen inom avfallssektorn i vid mening genom forskningserfarenhet och
nätverk. 1. Forskningsbas i material- och substansflödesanalys är
viktigast. 2. Forskningserfarenhet och nätverk inom avfallssektorn är näst
viktigast. 3. Goda kunskaper i miljösystemanalys, miljöteknik och
miljökunskap är viktigt. Vetenskaplig skicklighet skall ha visats genom
egen forskning samt genom planering och ledning av forskning. Vetenskaplig
skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskning uppnå resultat
genom samverkan med andra lärare och genom förmåga att informera om forskning.
Pedagogisk skicklighet kan ha visats genom breda och gedigna kunskaper
inom ämnet för anställningen. Administrativ skicklighet skall ha visats
genom erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och personal. LiU
ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas
av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.
Flertalet av våra lärare inom institutionen är män, varför kvinnor ges
företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i
övrigt. Sökande skall till ansökan foga en kortfattad skriftlig
redogörelse för sin vetenskapliga och pedagogiska verksamhet samt bifoga
publikationslista, betygskopior och vetenskapliga arbeten i ett exemplar. Av
publikationslistan skall framgå utgivningsförlag och utgivningsår på insända
arbeten. En forskarassistent skall anställas tills vidare, dock längst
fyra år. Sådan anställning får förnyas så att den sammanlagda anställningstiden
omfattar mer än fyra år, om det finns särskilda skäl. Sekreteraren i
tekniska fakultetens anställningsnämnd, Lars Alm, tel 013-28 10 12 lämnar
upplysningar i frågor rörande ärendets formella hantering.

Publiceringsdatum
2007-10-05

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Tillträde enligt överenskommelse. Heltid. Dagtid. En
forskarassistent skall anställas tills vidare, dock längst fyra år.

Ersättning
Fast lön. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i
ansökan!
Facklig företrädare
Örjan Lönnevik (SACO), tfn 013-28 66 34. orjlo@if.liu.se .
Agneta Andersson-Berg (OFR/S), tfn 011-36 35 12. agnan@ivv.liu.se .

Kontakt
Mats Eklund, tel 013-28 17 26. Mats.Eklund@liu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071026. Ansökan märkt Dnr LiU 1223/07-32 jämte
meritförteckning och de handlingar sökande önskar åberopa skall senast
2007-10-26 ha inkommit till universitetets registrator under adress: Linköpings
universitet, 581 83 Linköping. För sent inkommen ansökan beaktas ej.

Företag
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING Tel 013-281000
Mer information på http://www.liu.se

Jobbnummer
9774

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: