Doktorandtjänst I Fysik - Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen - Fysikjobb i Lund
Doktorandtjänst I Fysik
Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen / Fysikjobb / Lund
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla fysikjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv
Visa alla jobb hos Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen i Lund

Arbetsbeskrivning Forskarutbildning inom kärnfysik. Information om
forskningsavdelningen på www.teorfys.lu.se Projekttitel: Teori och
modellering av snabba fenomen i nanostrukturer Förståelsen av snabba
tidsberoende i nanosystem kommer sannolikt att bli allt viktigare när
elektroniska kretselement blir allt mindre och prestandakraven ökar. För
materialegenskaper i jämvikt har täthetsfunktionalteori (Density Functional
Theory, DFT) blivit en teoretisk standardmetod så framgångsrik att egenskaper av
nya material ofta kan förutsägas innan de syntetiserats i laboratoriet. För
tidsberoende fenomen är den grundläggande teoretiska beskrivningen långt ifrån
fullständig, men en tidsberoende generalisering av DFT, tidsberoende
täthetsfunktionalteori (TDDFT), har allt mer kommit att framstå som en teoretisk
huvudmetod. En fördjupad förståelse av snabba tidsberoenden är en vetenskaplig
utmaning med stor potentiell betydelse, speciellt inom nanoteknologin - snart
sagt alla framtida komponenter kommer att operera under mycket korta tidsskalor.
Vi söker nu en doktorand i ett projekt där TDDFT används för snabba
tidsberoende fenomen i system med stark växelverkan mellan elektronerna.
Eventuellt kommer även växelverkan med atomkärnornas rörelse att studeras.
Projektet innefattar såväl programutveckling som teoretiska utvecklingar av
bättre funktionaler. Metoderna kommer att tillämpas på kvanttransport,
laserinducerade fasövergångar och materialförändringar, inflätade system samt
dynamisk respons till starka tryck och externa fält. Detta område av fysiken är
f. n. under stark utveckling och av direkt relevans för t.ex. nanoelektronik,
kvantinformation, biofysik, katalys, etc. Tjänsten kommer att
finansieras ett så kallat EOARD anslag från U.S.A. och inrättas under
förutsättning att erforderlig finansiering erhålls. Arbetet kommer att ske i
nära samarbete med Air Force Laboratories och Sandia National Laboratory,
Albuquerque, New Mexico, U.S.A., och viss del av arbetet kan komma att utföras
där. Projektet är ett öppet forskningsprojekt och uppnådda resultat kommer att
publiceras på sedvanligt sätt i öppna tidskrifter. Kvalifikationer
Filosofie magisterexamen eller motsvarande. För grundläggande och särskild
behörighet samt urval bland sökande, se den allmänna studieplanen för Fysik: www.naturvetenskap.lu.se/upload/LUPDF/natvet/FU/Studieplan/fysik.pdf . Förutom den grundläggande behörigheten krävs kunskaper motsvarande 60 poäng i fysik och 40 poäng i matematik, samt fullgjort examensarbete i fysik eller motsvarande som omfattar minst 20 poäng. Ytterligare kurser i fysik, matematik, numeriska metoder och programmering (i synnerhet Fortran) är meriterande. För grundläggande och särskild behörighet samt urval bland sökande, se den allmänna studieplanen för Fysik: www.naturvetenskap.lu.se/upload/LUPDF/natvet/FU/Studieplan/fysik.pdf Bestämmelser om doktorandanställningar finns i HF 5 kap 1-7 samt SFS 1998:80. Se även antagningsordningen på www.lu.se/o.o.i.s/3388 . Urvalet av behöriga sökande skall göras med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Naturvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning inom forskarutbildningen. Då flertalet forskarstuderande inom fakulteten är män, ser fakulteten gärna kvinnliga sökande.

Publiceringsdatum
2008-01-18

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Tillträde 1 mars 2008. Heltid. Dagtid. '.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
OFR, SACO och SEKO.

Kontakt
Carl-Olof Almbladh, 046 22 23333. Carl-Olof.Almbladh@teorfys.lu.se .
Peter Ekström (studierektor för forskarutbildningen), 046 22 20196. Peter.Ekstrom@nuclear.lu.se .
Claudio Verdozzi, 046 22 29499. Claudio.Verdozzi@teorfys.lu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080213. Denna görs på Blankett för ansökan till
doktorandanställning som finns på fakultetens hemsida, www.science.lu.se/o.o.i.s/2319 Undertecknad ansökan ställs
till registrator, Lunds universitet, Box 117, 221 00 LUND. Samtliga ingivna
handlingar skall vara bestyrkta . Ange referensnummer 206

Företag
Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen
221 00 LUND Tel 046-2220000
Mer information på http://www.naturvetenskap.lu.se

Jobbnummer
103917

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen: