Doktorander i ekotoxikologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Doktorander i ekotoxikologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Doktorander i ekotoxikologi vid Institutionen för fysiologi och
utvecklingsbiologi, Evolutionsbiologiskt centrum. Vid ekotoxikologiska
avdelningen bedrivs forskning om kemikalieutlösta toxiska effekter hos
vertebrater. Flera projekt syftar till att öka kunskapen om hur exponering under
tidiga livsstadier (embryon och foster) kan resultera i strukturella och
funktionella störningar hos den vuxna individen. Mekanismer för hormonstörande
ämnens fertilitetspåverkan samt miljögifters metabolismberoende toxicitet i
hormonproducerande vävnader och hjärna är centrala frågeställningar. Vi
söker nu doktorander till följande nystartade projekt: Projekt 1
(UFV-PA 2008/68) Läkemedelseffekter i miljön. Ett stort antal läkemedel
passerar reningsverken och kan i vissa fall nå biologiskt verksamma
koncentrationer hos vattenlevande organismer. Projektet syftar till att bedöma
riskerna för läkemedelsinducerad toxicitet hos viltlevande fisk i svenska
vattendrag. Särskilt intresse kommer att ägnas åt CNS-aktiva läkemedel och deras
koncentrationsberoende påverkan på beteende och fortplantning hos fisk.
Projektarbetet bedrivs i nära samverkan med andra forskningsgrupper inom
konsortiet för det Mistra-finansierade forskningsprogrammet MistraPharma:
* Identifiering och reducering av miljörisker med humanläkemedel.
Projekt 2 (UFV-PA 2008/69) NanoToxikologi hos fisk. Nanoteknologin är en
snabbt växande sektor som förväntas få stor ekonomisk betydelse i framtiden.
Samtidigt finns en växande oro för att nanopartiklar kan ge upphov till negativa
effekter på människors hälsa och på miljön. Behovet av forskning om syntetiska
nanopartiklars toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper har nyligen
framförts av EU-kommissionen och Kemikalieinspektionen. Projektet syftar till
att studera hur nanopartiklar tas upp och migrerar i vävnaderna hos fisk samt
hur toxiska effekter kan utlösas i gälar, luktorgan och hjärna hos exponerade
fiskar. Projektet finansieras av Stiftelsen Oscar och Lilli Lamms Minne.
Du som har lämplig grundutbildning kan vara biolog, bioteknolog, apotekare,
agronom, biomedicinare eller veterinär. Befattningarna avser
förordnande på utbildningsbidrag under ett år, därefter på doktorandanställning
under tre år. För anställning som doktorand gäller: Innehavare av
doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning.
Doktoranden får i begränsad omfattning (20%) utföra övrig tjänstgöring vid
institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete inom ramen för
anställningen. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är
antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av
förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. Bestämmelser
för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7. Lokala riktlinjer
finns fastställda för löneinplacering. Ansökan bör innehålla ett CV,
dokumentation över tidigare studier samt rekommendationsbrev och annat material
som anses vara relevant.

Publiceringsdatum
2008-01-09

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid. Doktorandtjänster.

Ersättning
Fast lön.

Kontakt
Professor Ingvar Brandt, tel. 018-471 26 22. ingvar.brandt@ebc.uu.se .

Så ansöker du
Välkommen med Din skriftliga ansökan senast den 31 januari 2008 under adress:
Registrator, UFV-PA 2008/68 eller 69 beroende på vilket projekt du söker,
Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala eller fax 018-471 20 00. Om ansökan
skickas per fax skall den kompletteras med originalhandling inom en vecka efter
ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
93994

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: