Doktorand till forskarutbildningen i historia - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Doktorand till forskarutbildningen i historia
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet utlyser två till tre platser inom forskarutbildningen i
historia. Forskarutbildningen omfattar normalt fyra år och finansieras
de första två åren med utbildningsbidrag och de två sista åren med anställning
som doktorand. Doktorander förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid
och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid
institutionen kan förekomma, bl. a. som internationell koordinator (20%).
Behörig att antas till forskarutbildningen är den som har avlagt en examen
på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav
minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom
landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en
enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det
finns särskilda skäl. (jfr. SFS 2006:1053, HF 7 kap 39 ). Den som före den 1
juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till
forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng
eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom
landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till
utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015 (jfr. SFS
2006:1053, HF 12 kap 11 st2.2 Särskild behörighet). För sökande med examen tagen
före 1 juli 2007 krävs godkänd D-uppsats eller godkänt examensarbete för
magisterexamen i historia eller annat relevant huvudområde; för sökande med
examen tagen fr.o.m. 1 juli 2007 krävs godkänt examensarbete för magister- eller
masterexamen i historia eller annat relevant huvudområde. Särskild behörighet
äger också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak
motsvarande kunskaper. Ansökningshandlingar skall omfatta C-uppsats och
D-uppsats, alternativt magisteruppsats, kort CV, en forskningsplan omfattande ca
10 sidor (information om forskningsplanens utformning finns på institutionens
hemsida: http://www.hist.uu.se/modules/dokument/visa.aspx?id=983&lvl=2 ), eventuella publikationer samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Det första urvalet bland de sökande kommer att göras utifrån forskningsplanerna. Ansökningsblankett finns att hämta på hemsidan http://www.hist.uu.se/modules/dokument/visa.aspx?id=408&lvl=2 men kan också rekvireras från institutionen: Historiska institutionen Box 628, 751 26 Uppsala. För gällande regler, se Högskoleförordningen kap 5, 8 och 9 samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för forskarutbildning: http://www.info.uu.se/internt.nsf/regelsamling http://www.histfilfak.uu.se/riktlinjer.html Forskarutbildningen i historia regleras av ämnets allmänna studieplan. Den kan laddas ner från institutionens hemsida ( www.hist.uu.se ) alternativt beställas från institutionen. Upplysningar lämnas av prefekt Lars M Andersson, lars.m.andersson@hist.uu.se , tel 018-471 1538, studierektor Leos Müller, leos.muller@hist.uu.se , tel 018-471 1537, prof. Torkel Jansson, torkel.jansson@hist.uu.se , tel 018-471 1547, prof. Jan Lindegren, jan.lindegren@hist.uu.se , tel 018-471 1553, prof. Maria Ågren, maria.agren@hist.uu.se , tel 018-471 15 35 samt fakultetens utbildningsledare Alberto Tiscornia, alberto.tiscornia@uadm.uu.se , tel 018-471 1879.

Publiceringsdatum
2007-09-28

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Tillträde tidigast den 1 januari 2008. Heltid. Dagtid.
Doktorandtjänst.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, TCO/ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Så ansöker du
Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 15 oktober 2007 under
adress:Registrator, UFV-PA 2007/2222, Uppsala universitet, Box 256, 751 05
Uppsala, fax 018-471 2000. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras
med originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
9790

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: