Doktorand i svenska språket - Växjö universitet, Växjö Universitet, Institutionen för HUM - Universitetslärarjobb i Växjö
Doktorand i svenska språket
Växjö universitet, Växjö Universitet, Institutionen för HUM / Universitetslärarjobb / Växjö
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo
Visa alla jobb hos Växjö universitet, Växjö Universitet, Institutionen för HUM i Växjö

Växjö universitet är ett kunskapscentrum i stark utveckling. Cirka 14 000 studenter är registrerade inom grundutbildningen. Här finns också cirka 260 studerande inom forskarutbildningen. 1 000 personer är anställda som forskare, lärare eller administratörer.

Publiceringsdatum
2008-04-18

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår att bedriva egna forskarstudier i svenska språket motsvarande högst fyra års heltidsstudier. Den sökande förutsätts arbeta med forskning om svenska språkets variation och/eller förändring. I tjänsten kan ingå högst 20 % institutionstjänstgöring i form av undervisning eller administration. Den sökande förväntas delta i institutionens inre arbete och medverka i ämnets forskningsmiljö.

Kvalifikationer
Bedömningsgrunder – behörighetskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet svenska språket krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller i huvudsak motsvarande kunskaper.
För särskild behörighet gäller att den sökande ska ha minst 120 högskolepoäng i ämnet nordiska språk, svenska språket eller svenska som andraspråk, varav minst 30 poäng på avancerad nivå. I de 120 högskolepoängen ska ingå två uppsatser om vardera minst 15 poäng (varav minst en om 15 poäng på avancerad nivå) eller en uppsats om minst 30 poäng. Motsvarande kunskaper kan ha förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet. Goda kunskaper i svenska och engelska krävs. För vidare information om behörighet se studieplan för forskarutbildning i svenska språket: http://www.vxu.se/forskning/forskarutbildningsamnen/pdf/sp_svenska_sprak_aktuell .pdf
Bedömningsgrunder – övriga
Vid antagning bedöms den sökandes möjligheter att framgångsrikt genomföra forskarutbildning i ämnet. Denna bedömning tar hänsyn till den vetenskapliga skickligheten, kvaliteten på uppsatser på grundnivå och påbyggnadsnivå (avancerad nivå) och andra vetenskapliga arbeten. Av vikt för bedömningen är avhandlingsplanens relevans, originalitet och genomförbarhet inom given tidsram, d.v.s. motsvarande fyra års utbildning på heltid. Hänsyn tas även till grundexamens sammansättning och bredd, och till den bild som ämneskollegiet får av den sökande.
Avvägning mellan bedömningsgrunder
Avgörande för antagning till forskarutbildningen är graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och författa en godkänd doktorsavhandling.

Arbetstider och omfattning
Tidsbegränsad, tillträde: 080801

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-05-12
Ansökan märkt med ref nr 455/2008, ska ha inkommit till Växjö universitet,
351 95 Växjö senast 2008-05-12. Vid ansökan används den blankett som finns tillgänglig på Växjö universitets hemsida Ansökan sker via företagets webbplats. . Bifoga fullständigt CV, vidimerade kopior på betyg och intyg, magisteruppsats och andra skriftliga arbeten som du önskar åberopa samt en redovisning av idéer för avhandlingsarbetet (max 6 sidor). Samtliga ansökningshandlingar ska insändas i 2 ex och ordnas i 2 likadana uppsättningar.
Ange följande referens när du ansöker: 455/2008-415

Kontakt
Jan Einarsson, 0470-70 89 28, Jan.Einarsson@vxu.se
Bärbel Westphal, 0470-70 85 31, barbel.westphal@vxu.se
Lotta Annetun, 0470-70 87 93, lotta.annetun@vxu.se

Facklig kontakt
Studentkåren, 0470-75 54 55, tufvan@siv.vxu.se

Företag
Växjö universitet, Växjö Universitet, Institutionen för HUM

Adress
Växjö universitet, Växjö Universitet, Institutionen för HUM
35195 Växjö

Jobbnummer
197265

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Växjö universitet, Växjö Universitet, Institutionen för HUM: