Doktorand i forskarutb. ämnet växtodlingslära - Sveriges lantbruksuniversitet - Biologjobb i Uppsala
Doktorand i forskarutb. ämnet växtodlingslära
Sveriges lantbruksuniversitet / Biologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet
Inst för Växtproduktionsekologi, Uppsala
söker

1 doktorand i forskarutbildningsämnet: Växtodlingslära
Betydelsen av vallfodrets artsammansättning för mikronäringsämnesförsörjningen i ekologisk animalieproduktion

Doktorandprojektet ingår i forskningsprojektet "Mikronäringshushållning i ekologiska system: Hur kan vi nyttja lokala och platsspecifika förutsättningar för hållbar växt- och djurproduktion med hög produktkvalitet?" finansierat av forskningsrådet Formas. Bakgrunden till projektet är att efterfrågan på ekologiska produkter har ökat under senare år. Som ett led i en fortsatt utveckling av den ekologiska produktionen finns ett stort behov av att fokusera på hur man bäst kan optimera kvaliteten på mat och foder. Det planerade projektet kommer att bidra till ny kunskap om mikronäringsinnehållet och balansen mellan olika ämnen i ekologiska produkter samt hur man kan styra (optimera) dessa genom val av odlingsplats, gröda, odlingsmetoder etc. Ditt arbete kommer att ligga i gränssnittet mellan växtproduktion och markvetenskap och handla om betydelsen av artsammansättningen i vallfoder (klöver, gräs och även hittills lite använda arter) för upptaget av mikronäringsämnen. Ett av syftena med arbetet är att bestämma olika arters förmåga att extrahera mikronäringsämnen från olika typer av jordar. Ett annat syfte kommer att handla om betydelsen av produktionsinriktning, växtföljd och växtnäringsstrategi för mikronäringsämnesinnehållet i vallfodret. Du förväntas arbeta både i fält (långliggande fältförsök och gårdar) och i växthus. Du kommer att få vara med och utforma den detaljerade forskningsplanen för doktorandprojektet tillsammans med handledargruppen. Du kommer att vara en del av en forskargrupp med seniora forskare, doktorander och masterstudenter inom markvetenskap, växtproduktionsekologi och husdjursvetenskap från SLU i Uppsala, och Macaulay Institute och Scottish Agricultural Collage i Aberdeen, Skottland. Du kommer att vara stationerad i Uppsala men behöver också vara beredd att tillbringa kortare perioder i Aberdeen i Skottland.

Kvalifikationer: Högskoleexamen (minst 240 högskolepoäng/magisterexamen) med inriktning mot biologi, ekologi, agronomi eller motsvarande. Kompletterande kunskaper i växtbiologi och/eller växtproduktion och erfarenhet från arbete i fält är meriterande.

Anställningsform: Doktorandtjänst (finansierad av Formas).

SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/PhD

Ansökan görs på denna ANSÖKNINGSBLANKETT
http://www.slu.se/?id=1123&Utbildningsplatser_id=116

Fullständig annons se: personal.slu.se/jobb

Crop Production Ecology in Uppsala
1 PhD student in the research education subject: Crop Production Ecology
Forage species as micronutrient sources in organic livestock production

For a complete advt: personal.slu.se/job

Publiceringsdatum
2008-02-08

Anställningstyp/arbetstider
Heltid. Max motsv 4 års heltidsstudier

Ersättning
Individuell lön, kollektivavtal

Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: 366/08
Vi tar emot ansökan via epost: Registrator@slu.se

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
75007 UPPSALA
Telefonnummer: 018-671000
Mer information på http://www.slu.se

Jobbnummer
124545

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: