Biträdande lektor i freds- och konfliktforskning - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Biträdande lektor i freds- och konfliktforskning
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Biträdande lektor i freds- och konfliktforskning vid Institutionen för freds- och konfliktforskning
Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning och undervisning inom grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå samt handledning av doktorander. Andelen undervisning förväntas motsvara c:a 30 %. Undervisningen förutsätts ske inom de centrala delarna av institutionens utbildningsprogram rörande krigsorsaker, konfliktlösning, villkoren för varaktig fred samt säkerhet.
Forskningens inriktning förutsätts syfta till bidra till att stärka institutionens bredd, genom att behandla teman såsom teoriutveckling rörande konfliktdata, internationella förhandlingar eller miljö och säkerhet.
Innehavaren förutsätts spela en aktiv roll i universitetets strävan att bygga upp en särskild kompetens för forskning och undervisning inom dessa områden. Det skall framgå av den inlämnade forskningsplanen att sökanden är införstådd med detta.
Behörighetskrav, övrig skicklighet och bedömningsgrunder: Se platsannons på universitetets hemsida www.uu.se under rubriken lediga tjänster.
Befordran till universitetslektor: Anställningen som biträdande lektor avser en tid av fyra år. Innehavaren av anställningen befordras därefter efter ansökan till en tillsvidareanställning som universitetslektor om hon/han har behörighet för och bedöms lämplig för en sådan anställning. Vid ansökan om befordran till universitetslektor kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. För befordran krävs betydande pedagogisk skicklighet samt vetenskaplig skicklighet motsvarande docentnivå. Efter befordran till universitetslektor blir andelen undervisning normalt sett högre.
Ansökningsförfarande för anställningen som biträdande lektor: Ansökan skall innefatta följande handlingar i tre exemplar:
* En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna skall vara styrkt med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna skall innehålla intyg, kursutvärderingar och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
* Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen. Utgångspunkt för redogörelsen för pedagogisk verksamhet bör vara universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare (se webbadress nedan).
* Forskningsplan med beskrivning av planerad forskning under anställningsperioden.
* Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 5 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
* De vetenskapliga arbeten (högst 5) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
* Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hon/han använder.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anst

Publiceringsdatum
2008-04-21

Arbetstider och omfattning
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Anställningen som biträdande lektor avser en tid om fyra år

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och inges till Registrator, dnr. UFV-PA 2008/445, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018 - 471 20 00, senast den 9 juni 2008.

Kontakt
Prefekt Erik Noreen, tel 018-471 23 56

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-4715380
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-4711996
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-4713315

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
198017

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: